Standarder og kvalitetsordninger som NOFI tilfredsstiller:

Achilles

Achilles er en felles kvalifikasjonsordning for leverandører til oljeindustrien i Norge og Danmark. Kvalifikasjonsordningen er utviklet for å dekke de fleste anskaffelsesbehov i olje- og gasselskaper.

Sellicha

Sellicha er en felles kvalifikasjonsordning for leverandører til energiforsyningen i Norge. Leverandører som tilfredsstiller gitte kriterier, vil bli vurdert tatt med på tilbyderliste innenfor aktuell vare- og tjenestekategori.

NS-EN 9001

Kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN 9001.

Aquastructures

Produktsertifisering som leverandør/produsent av flytekrager i PE-plast i henhold til NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Sertifiseringsorganet

Sakkyndig virksomhet for løfteinnretning for hengende last og løfteredskaper. Sertifisert som sakkyndig virksomhet, jfr. forskrift om administrative ordninger (best.nr. 706) av 06.12.2011 § 8-6, innen følgende kompetanseområder: S2: Q7 og RX.

NS 9415

Produktsertifiseringsbevis som leverandør av produktsertifiserte konstruksjonsdeler (tau, trosse) til fortøyning i henhold til krav i NYTEK-forskriften og NS 9415.