Sertifiseringer

Standarder og kvalitetsordninger som NOFI Tromsø tilfredsstiller:

Iso 14001


ISO 14001

Ledelsessystem for miljø som tilfredsstiller kravene i ISO 14001.

Iso 9001


ISO 9001

Ledelsessystem for kvalitet som tilfredsstiller kravene i ISO 9001.

NS 9415

NS 9415

Produktsertifiseringsbevis som leverandør av produktsertifiserte konstruksjonsdeler (tau, trosse) til fortøyning i henhold til krav i NYTEK-forskriften og NS 9415.

Aquastructures

Aquastructures

Produktsertifisering som leverandør/produsent av flytekrager i PE-plast i henhold til NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften.

Achilles Oil and Gas Europe


Achilles Oil and Gas Europe

Kvalifikasjonsordning for leverandører til Oljeindustrien i Norge og Danmark. Kvalifikasjonsordningen er utviklet for å dekke de fleste anskaffelsesbehov i olje- og gasselskaper. Leverandører som tilfredsstiller gitte kriterier, er prekvalifisert som leverandør.

Achilles UNCE


Achilles UNCE

Kvalifikasjonsordning for leverandører i energiforsyningen i Norge. Leverandører som tilfredsstiller gitte kriterier, er prekvalifisert som leverandør og blir tatt med på tilbyderliste innenfor aktuell vare og tjenestekategori.