NOFI ventemerd er et komplett ventemerdsystem med integrert fiskepumpe

NOFI Ventemerd - et komplett ventemerdsystem. 

NOFI har i samarbeid med kunde utviklet et nytt ventemerdsystem. En nyutviklet fiskepumpe vil sørge for skånsom transport av fisk fra ventemerden og inn i slakteriet.

• Komplett system med integrert pumpe
• Ettpunkts påkobling for brønnbåt. Gjennom integrerte rørgater og ventiler under gangbane styres fisken i ønsket
• Gjennom integrerte rørgater og ventiler under gangbane styres fisken i ønsket merd.
• Tilrettelagt for levendekjøling av fisk i merd før slakting.
• Modulsystem som kan tilpasses kundens behov.
• Sveist plastkonstruksjon i polyetylen materiale gir en solid og vedlikeholdsfri konstruksjon.
• Sklisikker og kjøresterk perforert gangbane (lettere kjøretøy, for eksempel ATV).
• Sertifisert i henhold til Norsk Standard NS9415;2009.