NOFI ventemerd er et komplett ventemerdsystem med integrert fiskepumpe

NOFI Ventemerd - et komplett ventemerdsystem for dagens slakteri.

Våre ventemerder kan leveres som et system med kun flyter og bur eller komplett med integrering av elektro, vinsjer og røropplegg for skånsom håndtering av fisken.

Her bestemmer du som kunde graden av kompleksitet:

Leveranser med eller uten:

 • System for bløgget fisk
 • System for sanitærslakt
 • System for single point lossing
 • Fiskeførende rør/slanger
 • Rørsystem skjult i konstruksjonen eller montert på gangbanen.

Vi bygger våre ventemerder av polyetylen plast - som er sterkt og fleksibelt, ikke-korroderende, krever lite vedlikehold, er enkel å bygge om og har høy gjenbruksgrad.

Tilleggsutstyr:

 • Galger
 • Vinsjer
 • Not
 • Trengesystem
 • Lys
 • Elektroleveranse
 • Flyter for fiskepumpe
 • Brakker
 • Landgang med og uten ilandføringssytem