Ettermonterbar nettstangholder.

Hvis klammerets stolpe ikke er dimensjonert for bruk av nettstangholder som monteres på stolpen, er dette et godt alternativ. Denne nettstangholderen henter støtte i klammerets muffe for flyterør slik at nettstangens lastpåvirkning fordeles bort fra stolpen.

NOFI nettstangholder kan tilpasses de fleste flytekrager med ulike typer plastklammer og forskjellige senteravstand mellom flyterør. Holderen er produsert i PE-polyetylen. Monteres på typiske rekkverksstolper (Ø140-Ø160). Nettstangholderen vil sammen med klammer og stolpe gi tilstrekkelig styrke til å motstå krefter og moment som settes opp av fleksible GRP nettstenger. 

Nettstangholderen er tilpasset nettstenger med diameter 50 og 54 mm. Ta kontakt ved andre behov.

Vekt ca. 10 kg.

Leveres med brukerhåndbok