NOFI produserer flottører i store dimensjoner som er helsveist og med bæreevne tilpasset kundens ønsker og behov.

NOFI produserer helsveiste flottører med bæreevne tilpasset kundens ønsker og behov.

Nettflottører er en del av vårt merdekonsept som vi utvikler og produserer selv. Nettflottørene er en helsveist PE-konstruksjon.

NOFI Nettflottører produseres i 200-315 mm PE-flyterør med kraftige sidebærere som går over i en sekskanttopp på ca 1 meter i diameter.

Vi leverer også Hamsterhjul i diameter 36-48-60-72 m som standard størrelse. Andre mål etter avtalte.

Alle flottører som er tilrettelagt for klatring må underlegges en “Sikker jobb”-analyse før en iverksetter en slik arbeidsoperasjon. I analysen er det viktig å ta hensyn til arbeid i mørke, dårlig vær, is og snø, høy bølgehøyde og vind. Alle våre nettflottører er testet for å bære én person.

Det er også viktig å jevnlig inspisere konstruksjonen for feil og mangler. Alle sveiste knutepunkter kan anses som de svakeste punktene i konstruksjonen, og må vies spesiell oppmerksomhet.