Fôrflåte og arbeidsbåt ved oppdrettsanlegg. Oljelense rundt arbeidsbåt. Illustrasjon.

Vårt sortiment innen maritim miljøberedskap består av effektive miljøprodukter for å håndtere olje og kjemikaliesøl i daglig drift / industrielt vedlikehold eller ved akutt forurensing på land og til det marine miljø.  Vi har et bredt utvalg oppbevaringsløsninger til bruk både inne og ute.

Enten det er for å ta opp søl fra en ødelagt hydralikkslange på dekk, overbunkring ved fôrflåte eller begrense skadevirkninger fra et større oljesøl som kan true anlegg med fisk i. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen. 

Det settes forskjellig krav til oppbevaring av kjemikalier, og havbruksnæringen forholder seg ofte til krav i sertifiseringer som er både strengere og mer spesifikke enn det som er i loven. Vi leverer oppbevaringsløsninger som tilfredsstiller krav til blant annet 110% av innholdet. Finn løsningen for din bedrift, enten du skal ha et lite kjemikalieskap, lagring av IBC 1000l eller en skreddersydd miljøcontainer.

Korrekt oppbevaring

Bedriften er ansvarlig for at kjemikalier oppbevares på en trygg og sikker måte. Reduser risiko for at utslipp skjer ved korrekt lagring av olje og kjemikalier. Uhell med kjemikalier kan utgjøre fare for liv og helse, skade på miljøet og potensielt store økonomiske konsekvenser for en bedrift. Ansvarlig forurenser vil bli stilt ansvarlig for kostnaden av opprydding. Dette kan bli dyrt, særlig ved forurenset grunn. Vi har en rekke oppbevaringsløsninger som blant annet tilfredsstiller krav til oppsamling og adgangsbegrensning.

Oppbevaring miljø

Håndtering av utslipp

Håndter oppstått situasjon på best mulig måte. Reduser konsekvensene av et utslipp med riktig utstyr og opplæring i bruken av det. Ved søl med olje eller diesel gjelder det å reagere raskt. Sørg for å ha riktig type Spill Kit, absorbenter/lenser lett tilgjengelig der hvor hendelser kan oppstå. Tilgang på riktig utstyr og personell som har fått opplæring i bruken av dette, kan betydelig redusere konsekvensene av et utslipp.

NOFI lagerfører store og små spill kit, spillsavere, absorbenter og lenser. Bruk kontaktskjema eller klikk på link til vår nettbutikk for direkte bestilling.

NOFI NETTBUTIKK