NOFI leverer sertifisert fortøyningskomponenter i henhold til krav i NS 9415 og NYTEK forskrift.

NOFI leverer sertifisert fortøyningskomponenter i henhold til krav i NS 9415 og NYTEK forskrift. I tillegg oppfyller vår organisasjon krav til kvalitetssikring, internkontroll samt ekstern sertifisering.

Komplett fortøyning og enkeltkomponenter

Vi lagerfører tauverk, kjetting, anker, bøyer og annet fortøyningsutstyr. På utstyr har vi gode avtaler med leverandører, og opererer med korte leveringstider. Alt utstyr som krever sertifisering er sertifisert. Vi utarbeider komplette sertifiserte fortøyningsløsninger der det tas hensyn til kundens ønsker og lokalitetens spesifikasjoner. NOFI kan bistå med prosjektering av komplett anlegg.

Vi leverer selvsagt også det du måtte trenge av reservedeler til fortøyningen som er levert av oss eller andre.

Prosjektering og styrkeberegninger

NOFI benytter de mest moderne analyseverktøy som finnes for dimensjonering av forankringer.

Våre ingeniører har lang erfaring og høy kompetanse på prosjektering og beregninger. NOFI benytter de mest moderne analyseverktøy som finnes for dimensjonering av forankringer.
Programmene simulerer forholdene på en lokalitet ut fra bølger strøm og vind, samt anleggets konfigurasjon. Belastninger på ramme, fortøyningsliner og merder fremkommer i vår rapport til krav og sikkerhetsmarginer i henhold til NS 9415 og oppfyller krav i NYTEK.