Vi produserer og leverer produkter og tjenester til oppdretts- og havbruksnæringen, utviklet i tett samarbeid med våre kunder.