Platefryspresenning

Presenningprodukter

NOFI utvikler og produserer flere ulike løsninger av presenningsprodukter til fiskerinæringen.

Mesan

Vi produserer mesaner og levegger i vanlig utførelse eller som splittmesan. Hjørner og kanter er ekstra forsterket med NOFi x-15 Heavy Duty oljelense duk.

Levegger

Våre levegger kan leveres både med og uten vindu, samt wire og sjakler om ønskelig. Flere fargevarianter.

Livbåttrekk

Vi designer og produserer presenninger for alle typer fritidsbåter og livbåter. Vår produksjon utføres etter kundes mål og ønsker. Vi kan også gjøre oppmåling om ønskelig. 
Flere farge og kvaliteter.

Hetter og platefryspresenning

Hetter og platefryspresenninger i alle størrelser, former og farger. Leveres isolert eller uisolert alt etter ønske.