Vi er leverandør av bekledning, redskap og utstyr til fiskerinæringen.Vi stiller høye krav til egne prestasjoner og til våre leverandører. Vi har igjennom mange tiår opparbeidet oss en solid kunnskap om hvilke utfordringer og krav som våre kunder har hver eneste dag. Dette har gitt oss verdifull erfaring og som har gjort det mulig for oss å utvikle bærekraftige og effektive redskaper.