Historisk kontrakt

NOFI Tromsø skal levere ventemerdanlegget til Holmøy Maritimes nye lakseslakteri på Holmen utenfor Sortland.

Publisert 30.11.2022

NOFI Tromsø skal levere ventemerdanlegget til Holmøy Maritimes nye lakseslakteri på Holmen utenfor Sortland. Slakteriet er planlagt ferdigstilt i mars 2024 og ventemerdanlegget skal være på plass og klar til drift i god tid før oppstart.

Kontrakten er den største NOFI Tromsø noensinne har signert, og den vil få stor betydning for sysselsetting i 2023 og 2024. Kontraktsummen er på over 40 millioner og sikrer et betydelig antall arbeidsplasser, i en usikker tid for leverandørindustrien til havbruksnæringen. For NOFI Tromsø i Eidkjosen, vil det bli behov for flere nye ansatte i tiden fremover.

Vi i NOFI er svært glade og ikke minst stolt over den tilliten Holmøy Maritime viser oss med å velge oss som leverandør. Vi opplever at Holmøy Maritime er svært opptatt av å bidra til lokal verdiskapning og ringvirkninger.

NOFI Ventemerd er et nyutviklet konsept og produseres i sin helhet i Eidkjosen, utenfor Tromsø. Vi er svært stolt over at store deler av råvareproduksjonen også foregår i Nord-Norge. Største råvareleverandør til prosjektet er Haplast i Lyngen kommune. Materialene i ventemerden består i hovedsak av polyetylen plast som har lang levetid og som både kan resirkuleres og/eller omarbeides når produktets levetid er over.

Bærekraft og miljø har stort fokus i NOFI-konsernet når produkter utvikles og produseres. Ventemerdanlegget er designet for å gi god fiskevelferd og gode arbeidsforhold for de ansatte på anlegget.

Du kan lese mer om NOFI Ventemerd her....