Vilkår:

Vi er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din Se vår personvernerklæring for ytterligere informasjon.

Når du søker på en stilling aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din med informasjon som kan inkludere videopresentasjon og bilder i din CV og ellers.

Vi kan dele søknaden din med de av våre ansatte som er involvert i rekruttering og tredjeparter som bistår oss i rekrutteringsprosessen, inkludert rekrutteringsselskaper, tilbydere av personlighetstester, osv.

Vi beholder søknaden din og all annen informasjon du har gitt oss inntil søknadsprosessen er fullført og i en påfølgende periode så lenge vi anser søknaden din som relevant for oss, men under ingen omstendigheter lenger enn 6 måneder.

Ved å sende inn dine personlige opplysninger:

  1. erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. erklærer at opplysningene sendt inn til oss er fullstendige og oppriktige, og forstår at bevisste forsømmelser og feilaktige utsagn kan føre til at søknaden din blir avvist eller til senere avskjedigelse
  3. gir du ditt fulle samtykke til behandling av de innsendte og senere innsamlede opplysningene