Unike konkurransefortrinn skal utvikles både gjennom fokus på helhet og fokus innenfor hvert forretningsområde. Vi skal til enhver tid søke å være i front innenfor våre kjerneområder, for dermed å oppnå merverdi for kunder, ansatte og aksjonærer.

Ide

Idegrunnlag

Nyutvikling starter ofte med en god idé. Disse kommer gjerne fra kunder i inn- og utland, samarbeidspartnere, forskningsinstitusjoner, underleverandører, og ikke minst fra våre aktive og kreative medarbeidere.

Samarbeid

Samarbeidspartnere

Vår FoU foregår både i samarbeid med tunge internasjonale faginstitusjoner og de daglige brukerne av våre produkter. Tilgang på forskningsmidler er ofte avgjørende ved tyngre eller risikofylte prosjekter.

Prosjektering

Prosjektering, testing og verifisering

En viktig del av produktutvikling er profesjonell og helhetlig prosjektering der produktene trinnvis blir testet, verifisert og dokumentert.

resultater

Resultater

I forskning vil FoU-arbeidet ofte gjenspeiles i publiseringer i anerkjente tidsskrifter. NOFI fokuserer mindre på publisering av FoU-resultater, og mer på den gode følelsen vi får når kunden er strålende fornøyd!